Producten en diensten

Klopt jouw ‘Businessplan 2023’ als het om ICT gaat? 3 prikkelende vragen

Klopt jouw ‘Businessplan 2023’ als het om ICT gaat?

Klopt jouw ‘Businessplan 2023’ als het om ICT gaat? 3 prikkelende vragen

Dat is best een zinvolle vraag om eens bij stil te staan. ICT is namelijk van invloed op de manier waarop we met klanten en collega’s samenwerken. Dat daar de afgelopen periode veel in veranderd is, hoeven we niemand uit te leggen. Wat je de afgelopen jaren bedacht had kan daarom nu volledig anders zijn. Daarom deze 3 prikkelende vragen ter inspiratie:

Vraag 1: Is er wel voldoende ICT capaciteit of kennis beschikbaar?

Plannen maken als het om ICT gaat is uitdagend. Zeker nu. Er is namelijk op veel plekken sprake van arbeidskrapte. Het is niet ondenkbaar dat in je businessplan het onderwerp ‘security’ beschreven hebt, bijvoorbeeld dat toenemende risico’s binnen je netwerk beperkt moeten worden of dat er meer bewustwording voor bij medewerkers moet komen. Cyberaanvallen komen immers op steeds meer plekken voor. Maar is de noodzakelijke kennis er wel? Zo nee, moet je dan langdurig naar een gespecialiseerde systeembeheerder op zoek gaan? Een beslissing voor 2023 zou kunnen zijn om het opzetten, onderhouden en monitoren van het bedrijfsnetwerk niet meer zelf te doen. PIM, onze Personal IT manager, helpt je erbij.

Vraag 2: Naar welke werkplek(ken) gaat het ICT budget?

Gaat het ICT budget ingezet worden voor de werkplek op kantoor of de werkplek thuis? Met deze vraag voorkom je dat er allerlei voorzieningen getroffen worden, of in de lucht worden gehouden, op plekken waar medewerkers niet of nauwelijks aanwezig zijn. Kies je bijvoorbeeld voor een telefooncentrale of VoIP? Investeer je in veilig internetgebruik thuis, op kantoor of overal? Hybride werken vraagt om een andere kijk op bestedingen die altijd ‘normaal’ leken. Doe vooral geen aannames, maar ga op tijd in gesprek om te bepalen wat medewerkers nodig hebben. Wellicht zijn er applicaties die niet gebruikt worden, maar waar wel voor betaald wordt.

Vraag 3: Hoe kan ICT bijdragen in 2023 om het klantcontact te verbeteren?

Wat ook moet kloppen is dat klanten zich altijd gehoord voelen. Dat betekent dat collega’s, die elkaar waarschijnlijk minder zien door thuiswerken, toch moeten weten wat er met klanten is afgesproken of wat de status is van het klantcontact. Maar is dat wel zo? Wellicht ervaar je zelf dat informatievoorziening uitdagender geworden is. Dat kan bijvoorbeeld komen door onvoldoende toegang vanaf hybride werkplekken, lange up- en download tijden en het niet centraal opslaan van klant- en bedrijfsgegevens.

Plannen maken is goed, maar een verdiepingsslag maken nog beter; het controleren of de randvoorwaarden aanwezig zijn. Zodat benoemde doelen in het businessplan, zoals een hoger veiligheidsniveau, betere onderlinge samenwerkingen en loyalere klanten, ook gerealiseerd kunnen worden.

Hoe ICT jouw Businessplan 2023 kan laten slagen?

Wat jouw doelen zijn dat vinden we het onderzoeken waard. Nagenoeg elk businessplan is afhankelijk van ICT en we bedenken graag een oplossing op maat.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website

    })(jQuery)